Bileşiklerin adlandırılmasına ait şematik gösterim

Bileşiklerin adlandırılmasına ait şematik gösterim