2.uluslararası tunceli (dersim) sempozyumu bildiriler kitabı

2.uluslararası tunceli (dersim) sempozyumu bildiriler kitabı