açık ihale usulü ile yapılacak hizmet

açık ihale usulü ile yapılacak hizmet