Bilgi: Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek

Bilgi: Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek