4. olağan mali genel kurul kesin delege listesi

4. olağan mali genel kurul kesin delege listesi