- KeeAkLAMA işgetıvıficšııiši BöLüMüıgseıar aAşAfßînöNmiıgßRs

- KeeAkLAMA işgetıvıficšııiši BöLüMüıgseıar aAşAfßînöNmiıgßRs