deney-6 kondansatörün dolma ve boşalma eğrisi, zaman sabiti

deney-6 kondansatörün dolma ve boşalma eğrisi, zaman sabiti