1. genel değerlendirme - Strateji Geliştirme Daire Bşk.

1. genel değerlendirme - Strateji Geliştirme Daire Bşk.