Bazı yer idarî yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin

Bazı yer idarî yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin