1) Üretim imkanları eğrisinin altında kalan bölge için

1) Üretim imkanları eğrisinin altında kalan bölge için