657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 214.maddesi gereğince

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 214.maddesi gereğince