Bişkek Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıda, yapılan resmi

Bişkek Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıda, yapılan resmi