a) 06.08.2012 tarih ve 1734 (2012/12) sayılı genelge, b) 04.10.2013

a) 06.08.2012 tarih ve 1734 (2012/12) sayılı genelge, b) 04.10.2013