2014 yılı ve 2014 yılı 4 ncü geçici vergi dönemi için uygulanacak

2014 yılı ve 2014 yılı 4 ncü geçici vergi dönemi için uygulanacak