1.5 Tanım Düzeyinde Ayrısım¨Ozellikleri

1.5 Tanım Düzeyinde Ayrısım¨Ozellikleri