Değerli Öğrenciler, Değerli Veliler, Sizinle okulumuzu ilgilendiren iki

Değerli Öğrenciler, Değerli Veliler, Sizinle okulumuzu ilgilendiren iki