15. Akfen GT Bağlı Ortaklık Değerleme Raporu

15. Akfen GT Bağlı Ortaklık Değerleme Raporu