Çokuluslu Firmalarda Kontrol - Almanca Uluslararası İşletme Yönetimi

Çokuluslu Firmalarda Kontrol - Almanca Uluslararası İşletme Yönetimi