denizlerdeki yağ tabakasının tespitinde radar görüntülerinin kullanımı

denizlerdeki yağ tabakasının tespitinde radar görüntülerinin kullanımı