(I) Sayılı Listede Kayıtlı Malların İthalinde Gümrük İdarelerince

(I) Sayılı Listede Kayıtlı Malların İthalinde Gümrük İdarelerince