(ölüyü yakarak defnetme) gelene

(ölüyü yakarak defnetme) gelene