Alacaklı, "para borcuna veya teminat verilmesine

Alacaklı,