2886 sayılı kanuna göre ihalelere katılmaktan

2886 sayılı kanuna göre ihalelere katılmaktan