Brufen Retard® 800 mg Yavaş Salımlı Film Tablet

Brufen Retard® 800 mg Yavaş Salımlı Film Tablet