1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği

1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği