4. bölüm: regresyon analizini kullanmayı öğrenme

4. bölüm: regresyon analizini kullanmayı öğrenme