(tig) bağıl değer listesi

(tig) bağıl değer listesi