(6.) Ankara Hacı Bayram Veli Camii Sohbetidir.

(6.) Ankara Hacı Bayram Veli Camii Sohbetidir.