(Insecta: Diptera) Larvalarının Ekolojik İsteklerinin Belirlenmesi

(Insecta: Diptera) Larvalarının Ekolojik İsteklerinin Belirlenmesi