1 açık ihale usulü ile ihale edilen personel taşıma işi hizmeti

1 açık ihale usulü ile ihale edilen personel taşıma işi hizmeti