bekilli malmüdürlüğünden taşınmaz malsatış ihale ilanı

bekilli malmüdürlüğünden taşınmaz malsatış ihale ilanı