algılanan politik öz-yeterlik ölçeği türkçe formunun geçerlik ve

algılanan politik öz-yeterlik ölçeği türkçe formunun geçerlik ve