çal malmüdürlüğünden taşınır mal satış ihalesi

çal malmüdürlüğünden taşınır mal satış ihalesi