39-6525 sayılı bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde

39-6525 sayılı bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde