4- Taksirli suçlar ve aĢağıda sayılan suçlar tecil edilmiĢ hükümler

4- Taksirli suçlar ve aĢağıda sayılan suçlar tecil edilmiĢ hükümler