1 PEKİŞTİRİCİ SORULAR 1) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının

1 PEKİŞTİRİCİ SORULAR 1) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının