16.12.2014 imar ve bayındırlık komisyon raporu.

16.12.2014 imar ve bayındırlık komisyon raporu.