aşırı yayılımlı veriler için genelleştirilmiş poisson karma modellerin

aşırı yayılımlı veriler için genelleştirilmiş poisson karma modellerin