19 haziran 2014 tarihli yerinde satış ihalesi sonuçları

19 haziran 2014 tarihli yerinde satış ihalesi sonuçları