Avukatlık mesleğinden geçen 1.dönem idari yargı Hâkim adaylarının

Avukatlık mesleğinden geçen 1.dönem idari yargı Hâkim adaylarının