değerlend rme farklılıklarının ve atfın nedensell ğn n açıklayıcısı

değerlend rme farklılıklarının ve atfın nedensell ğn n açıklayıcısı