Bu terim sıradan benlerden farklı görünüme sahip olan, yani “atipik

Bu terim sıradan benlerden farklı görünüme sahip olan, yani “atipik