3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine Göre Arazi

3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine Göre Arazi