06.08.2014 tarihli ihale ilanı (Gerze Malmüdürlüğünden Menkul Mal

06.08.2014 tarihli ihale ilanı (Gerze Malmüdürlüğünden Menkul Mal