Defterdarlığımız Vergi Dairesince 12/12/2014 tarihinde açık artırma

Defterdarlığımız Vergi Dairesince 12/12/2014 tarihinde açık artırma