A- TANIMLAR İşbu Taahhütnamede kullanılan terim ve

A- TANIMLAR İşbu Taahhütnamede kullanılan terim ve