Bilindiği üzere, "6545 Sayılı Türk Ceza Kanunu İle Bazı Kanunlarda

Bilindiği üzere,