bütünleme cevap anahtarı

bütünleme cevap anahtarı