datça için “koruma” planı değil koru ma!” planı!

datça için “koruma” planı değil koru ma!” planı!