117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde yayınlanan Tevkifat oranları

117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde yayınlanan Tevkifat oranları